UMNO SELANGOR

KEAHLIAN

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN MENDAFTAR SEBAGAI AHLI

UMNO mengalu–alukan permohonan Tuan / Puan / Saudara / Saudari untuk menjadi ahli UMNO

 • Pemohon hendaklah Warganegara Malaysia yang berbangsa Melayu atau Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas.
 • Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap butir–butir yang diperlukan di dalam perenggan A dan B.
 • Setiap permohonan mestilah disertakan dengan salinan kad pengenalan .
  Setiap permohonan mesti disertakan dengan wang tunai sebanyak RM 2.00 sebagai yuran seumur hidup.
 • Borang permohonan yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Cawangan atau Ketua Wanita Cawangan atau Ketua Pemuda Cawangan atau Ketua Puteri Cawangan.
 • Peringatan : Borang permohonan ini hendaklah membuat fotokopi dan disimpan oleh pemohon baru.
 • Cawangan atau Pemohon hendaklah menghantar borang permohonan ke Pejabat UMNO Bahagian.
 • Pejabat UMNO Bahagian akan memaklumkan status permohonan kepada Cawangan atau pemohon.
 • Jika pemohon tidak didaftar sebagai ahli dalam tempoh satu bulan, pemohon bolehlah melapor kepada MAJLIS TERTINGGI dengan mengemukakan bersama salinan borang permohonan.
 • MAJLIS TERTINGGI berhak membuat apa – apa keputusan atas mana–mana permohonan pendaftaran keahlian atau taraf sesuatu pendaftaran itu dan keputusan itu adalah muktamad.